Fritt val

Vi är registrerade hos Stockholms Läns Landsting som leverantör av synhjälpmedel. Det innebär att vi tar emot rekvisitioner för ”Fritt val av hjälpmedel”. Vi har i första hand ljudprodukter som Daisyspelare och fickminnen. Vi erbjuder bland annat produkter från HumanWare, Bones, Zoom och Olympus.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda!