Utbildning

Vi erbjuder användarutbildning, främst för personer med synnedsättning. Vi utbildar i första hand på VoiceOver och Zoom med Mac och iOS-produkter men vi har även kompetens för de vanligaste skärmläsningsprogrammen på PC.

Våra utbildare har mångårig vana med utbildning för personer med synnedsättning.
Vi utbildar på VoiceOver och Zoom på OS X, Macbook, iMac etc samt på iOS-enheter såsom iPad och iPhone.
I Mac- och iOS-miljö kombinerar vi utbildningen med både skärmläsaren (VoiceOver/Zoom) och att använda själva operativsystemet/enheten.
I PC-miljö kan vi utbilda i ZoomText, JAWS, SuperNova med flera.

De flesta utbildningar genomförs enskilt i användarens hem men vi erbjuder också grupputbildningar och prova-på-kurser. Vi kan till exempel sälja grupputbildning till föreningar som önskar erbjuda det till sina medlemmar.

Vi utför vanligen utbildningar där den betalande kunden är en stiftelse, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Kontakta oss gärna och berätta om dina önskemål så återkommer vi med förslag på en utbildningsplan och en offert. Om du avser att söka fondmedel eller finansiering på annat sätt är det alltid bra att kontakta oss först så att du får en bra bild av vad just dina utbildningsbehov skulle kosta. Vi är baserade i Stockholm men vi utför gärna uppdrag på annat håll. Vi har arbetat både i Småland och i Östergötland, till exempel.