Vi söker inte personal!

Vi söker inte personal!

Vi får då och då brev från förhoppningsfulla personer som söker jobb, framförallt inom webproduktion. QLM är ett litet konsultbolag och vi söker ingen extra personal. Vi vill därför be dig att inte skicka spontana ansökningar till oss, då dessa ändå inte kommer behandlas.